วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากร กลุ่มลูกเสือฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค16 โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค16 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย