วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมกัน ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ตามประมวลจริยธรรม สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา