วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา