ประชาสัมพันธ์

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนการจัดการปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   เข้าร่วมโครงการแล้วไม่จำเป็นต้อง ส่ง Best Practice เพื่อเข้าประกวดแข่งขันทุกคนนะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจค่ะ

สนใจติดต่อสอบถาม 

ดร.ปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร 098-1346002

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ >> https://forms.gle/u36iuTWMEn7spVV57