วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากร ร่วมพิธีเปิด โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองดี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดโดย สำนักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด