ประกาศ!!ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลดไฟล์>>>