ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)