วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดพะเยา

โดย นายธวัช ชุมชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และ

นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นเลขานุการ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice