วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice