วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการอลรมการเขียนโครงการ (Project Writing : From idea into Practice)

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice