วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย

การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นายสุชาติ ศศิภัทรกุล เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice