วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา

โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice