วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice