ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง ผลการตัดสินรูปแบบที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษประถมศึกษา ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>>ดาวน์โหลดคลิ๊ก<<<

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice