ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

>>>>ดาวน์โหลดคลิ๊ก<<<<