ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์

และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตครู

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566

-ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้-

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

เอกสารแนบ

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice