วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ครั้งที่ 1/2565

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice