วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

นางสาวประไพพร​ อุทธิยา​ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2565

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice