วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice