วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา

โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice