วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด

"กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565"

เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยการพร้อมใจสวมเสื้อสีขาว

และจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice