วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

ลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการหลังสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice