วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice