ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา (อกศจ.พะเยา) พ.ศ. 2565

>>>>คลิ๊กดาวน์โหลด<<<<
ในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565

>>>>คลิ๊กดาวน์โหลด<<<<
ในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565

>>>>คลิ๊กดาวน์โหลด<<<<

 

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice