แนวทางและข้อปฏิบัติในการเข้าพักในสถานที่พักนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ /

แนวทางการรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมที่เข้าพัก การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

รอบคัดเลือกภาค 5 “พะเยาเกมส์”

ระหว่างวันที่ 5 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดพะเยา

 

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice