เล่มข้อมูลสารสนเทศและสถิติทางการศึกษาของจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา  2564  >> ดาวน์โหลดที่นี่