ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน

>>>>ประกาศ<<<<

>>>>ใบสมัคร<<<<