วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดี

ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice