ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice