ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค

ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice