คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

**ดาวน์โหลด**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาพะเยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice