ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.พะเยา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice