ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เรื่อง มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564

>>>หนังสือนำส่ง<<<

>>>เกียรติบัตร<<<