วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice