วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

จัดพิธีทำบุญอาคารห้องประชุมและอาคารเอนกประสงค์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ

ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice