วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564

โดยมี พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice