วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ร่วมต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค.(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)และคณะ

ร่วมตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการจัดการศึกษา "ฝีมือชน คนสร้างชาติ"

และให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จ.พะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice