วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม

เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงสร้างและ

(ร่าง) หน้าที่และอำนาจ และโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice