วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดพะเยา

ณ โรงเรียนประชาบำรุง,โรงเรียนพินิตประสาธน์,โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice