วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการกลุ่ม

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice