วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วม

การประชุมเพื่อรับนโยบายในการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice