วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อสืบชะตาและเพื่อสิริมงคล

ณ อ่างเก็บน้ำป่าไม้ บ้านห้วยลึก

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice