วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดพะยา ครั้งที่ 1/2564

โดยมีนายคณากร สันติพงศ์ อัยการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice