วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

โดยมี นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice