วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลย์ถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วัดหลวงราชสัณฐาน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice