วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice