ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

โหลดเอกสารด้านล่าง

ประกาศรับสมัคร ปี 64  กศจ.พะเยา

ใบสมัคร ปี 2564

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564

หนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปเข้ารับการคัดเลือกฯ