วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ.2564

โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice