ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

>>>>ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี้<<<<

แบบสรุปประวัติการสอนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี