ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติและกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 จำนวน 52 ราย รายละเอียดดังนี้

>>>>ดาวน์โหลดประกาศที่นี้<<<<